Kutse omastehooldajatele

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet viib läbi Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekti: „Abiks hoolduskoormusega inimesele”, projekti number: 2014-2020.2.02.19-0200.
Projekti raames töötatakse välja ning pakutakse uuelaadseid teenuseid omastehooldajatele, et toetada omastehooldaja püsimist või suundumist tööturule.

Pilootprojektist saab osa võtta 50 Tallinnas elavat omastehooldajat. Projekti oodatakse ka neid omastehooldajaid, kes ei ole ametlikult hooldajaks määratud. Teenustest osa saamine on omastehooldajale tasuta.
Ootame pilootgruppi omastehooldajaid, kes:

 • Elavad ja omavad ka sissekirjutust Tallinnas
 • kelle hooldatav on täiskasvanu (vanuses 18-… aastat)
 • räägib suhtlustasandil eesti ja/või vene keelt
 • hetkel ei osale mõnes teises Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projektis.
  Kõigi pilootgrupis osalevate omastehooldajate seas viiakse läbi uuring, et selgitada välja, millistest teenustest omastehooldajad Tallinnas kõige rohkem puudust tunnevad.
  Uuringu tulemuste alusel töötatakse koostöös ekspertidega välja teenustepakett, mille eesmärgiks on toetada omastehooldaja valmisolekut siseneda tööturule. Teenuseid testitakse pilootgrupis alates september 2020 kuni detsember 2021 ning vajadusel teenuseid parendatakse, küsides tagasisidet teenusel osalevatelt omastehooldajatelt ning teenusepakkujatelt.
  Pärast teenuste osutamist, hinnatakse, milliseid teenuseid oleks linna poolt vajalik edasi pakkuda ning esitatakse ettepanekud Tallinna linnale.
 • Projekti pilootgrupis osalemiseks palun võtta ühendust projektijuht Anni Raiega anni.raie@tallinnlv.ee või telefonil +372 5909 4144.
  Osaluse registreerimiseks on vajalik omastehooldaja nimi, e-post ja/või telefoninumber.