Räägi minuga, kuulan sind

RÄÄGI MINUGA! KUULAN SIND!”
“OLEN KEERULISEST AJJAST LÄBI TULNUD. TOETAN SIND!” – Tasuta nõustamine

47 VABATAHTLIKKU KOGEMUSNÕUSTAJAT pakuvad oma abi praeguses kriisis veebi-
ja telefoninõustamisena (tavakõned, Skaibi kõned, sõnumvestlused, meilid
jmt).

Kõik nõustajad on läbinud riikliku kogemusnõustaja väljaõppe (182 akh) või
on läbimas superviseeritud praktikat õppe lõpufaasis.

TASUTA
AEG, MAHUD JA NÕUSTAMISVORM KOKKULEPPEL

KELLELE?
Täiskasvanud, eakad, noored. Mistahes elu- või tervisekriisidega, füüsilise
või vaimse tervise muredega, leina ja kaotustega silmitsi olevad inimesed.

MIDA PAKUME?
Muutustes ja probleemolukordades toetamine. Kuulamine, vestlemine, olemas
olemine.
Vajadusel mingis kindlas teemas nõustamine – depressioon, ärevushäire,
sõltuvus, rasedus kriisi ajal, raske haigus ja kriis, noored ja kriis jne.

KÜSI JULGELT! Leiame sulle sobiva nõustaja.

KONTAKT:
Karin Kiigemägi
535 17218
kogemusgrupp@gmail.com

SOOVI KORRAL LOE LÄHEMALT KOGEMUSNÕUSTAMISE KOHTA Kogemusnõustajate Koja
kodulehelt
www.kogemuskoda.ee
<https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kogemuskoda.ee%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Mc8m-SQn4_ahlYWz1MNvlkuve_oG_uu3Jc1YG-yNOT2mb7cV9zdxqyys&h=AT0KZGle0Tz217HgHamBOrQ3xIvKFEFI-WhupyamUxtvAZiUNQ3GOchEBRdIWRfMH2u4mO3HUMPzAYUIgEWJagz55wxTln_4oy9-T3rVSisxYVihjLLk5NWpFQ0jGnweh2Vzvc-E_C-pRZA7lREGRaKbO1f88aLwQ6i4hljfq2_rjZWI>

Jagatav Fb-link:
https://m.facebook.com/kogemuskoda/photos/a.249692392362350/518172862180967/?type=3&source=57

või Koja Kodulehe link:
https://www.kogemuskoda.ee/vabatahtlikud-kogemusnoustajad-abiks-covid-19-kriisis/