Nädalavahetusel suunavad meditsiinilise näidustusega patsiente koroonaviiruse testimisele valveperearstikeskused*

Alates sellest nädalavahetusest suunab perearsti nõuandeliin 1220
ajavahemikul 8:00-18:00 inimese COVID-19 testimisvajaduse tuvastamiseks
valveperearstikeskusse. Samal ajavahemikul on avatud ka mobiilsed
proovivõtupunktid. Perearst suunab patsiendi testimisele, kui selleks on
meditsiiniline näidustus. *

„Sotsiaalministeerium on koostöös Eesti Perearstide Seltsi, terviseameti ja
haigekassaga käivitamas valveperearstikeskuste süsteemi. Peame olema valmis
olukorraks, kus osa perearstikeskusi võivad personali haigestumise tõttu
ise abi vajada ning keskuse patsiendid ajutiselt kaotada kontakti oma
perearstiga, samas kui vajadus esmatasandi teenuste järele järjest kasvab,“
ütles sotsiaalminister *Tanel Kiik.* „Valveperearstid on valmis
nädalavahetustel ja riigipühadel inimesi nõustama, vajadusel suunama ka
COVID-19 testimisele.“

Eesti Perearstide Seltsi juhi dr Le Vallikivi sõnul võimaldab
valveperearstikeskuste järk-järguline käivitamine lähtuvalt
pandeemiaolukorra vajadustest tagada inimestele perearstiabi üle kogu Eesti
ning jätta kiirabi- ja haiglasüsteem vaid tõsisemate abivajajate tarbeks.
„Vajadusel suunatakse hättasattunud perearstikeskuse telefonid ja e-kirjad
edasi valvekeskusesse ning luuakse võimalus ka ägedate haigete
vastuvõtuks,“ selgitas Perearstide Seltsi juht dr *Le Vallikivi*. „Ka
valvekeskustes on eelistatud kaugkontaktid, kohale kutsutakse patsient
ainult juhul, kui tervislik seisund seda nõuab ning kohtumine peab
jätkuvalt olema eelnevalt kokkulepitud.”

Kõikidele ägeda haigusega pöördunud inimestele antavat abi loetakse
vältimatuks abiks. Ravikindlustamata inimestele vältimatu abi andmist
rahastab haigekassa. Need ravikindlustatud inimesed, kel pole oma perearsti
võivad pöörduda lähima perearstikeskuse poole. Pöörduda tuleb telefoni
teel. Keskusesse kutsutakse patsient kohale ainult juhul, kui patsiendi
tervislik seisund seda nõuab.

Teate edastas:

Eva Lehtla

Sotsiaalministeerium

Kommunikatsiooniosakond

Tel 55 643 691

press@sm.ee