Endla 59, 10615 Tallinn

ESF puudega laste tugiteenuste osutamise eriolukorras

Seoses kehtestatud eriolukorraga ning vajadusega takistada koroonaviiruse levikut on ESF puudega laste tugiteenuste osutamine muudetud paindlikumaks.

Haridusasutuste sulgemise perioodil on lubatud tugiisiku teenuse osutamine ka lapse kodus – seda ka nendel juhtudel, kui ESF rahastusega ei ole varasemalt teenuse osutamine lubatud väljaspool haridusasutust. Samasugust paindlikkust on võimalik rakendada ka lapsehoiu teenuse osutamisel – kui vaja, siis saab pikendada lapsehoiu ajalist perioodi või suunata lapsehoid asutusest koju.