Hoolekodud ja haiglad saavad eriolukorras personaalse hingehoidja

Sotsiaalministeeriumi Pressiteade
18.märts 2020

Tänasest käivitub hingehoidjate telefoninõustamine, millega hooldekodud ja
raviasutused saavad personaalse hingehoidja. Selleks on
sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekande kaplanaat kokku kutsunud
väljaõppinud hingehoidjate kriisirühma, et toetada haiglate ja
hooldekodude patsiente, kliente ning personali. *

„Eriolukorra tõttu on hooldekodudes ja haiglates viibivate inimeste
suhtlemine omastega piiratud. Praegune ärev olukord halvendab inimeste
vaimset ja hingelist seisundit ning turvatunnet. See mõjutab tervist ja
üldist toimetulekut, mistõttu on väga oluline, et inimesed ei jääks üksi
ning saaksid hingelist tuge,“ selgitas sotsiaalministeeriumi
vanemkaplan *Katri
Aaslav-Tepandi *ja lisas: „Haiglate ning hooldekodude ravi- ja
hoolduspersonali töökoormus on suur, ka nakatumisoht tekitab pingeid. See
on põhjus, miks otsustasime käivitada erakorraliselt hingehoidjate
telefoninõustamise.“

Hingehoidjad nõustavad telefoni teel patsiente, kliente ja nende lähedasi
ning personali. Selleks tuleb ravi- või hoolekandeasutuse juhil võtta
ühendust sotsiaalministeeriumi haiglate- ja hoolekandekaplanaadiga, kes
korraldab hingehoidjate tööd.

Hingehoid on hooldust või ravi vajava inimese ja lähedase toetamine ja
nõustamine kannatuses, kriisis ja leinas lähtudes nende endi vajadustest
ja veendumustest, sealhulgas usulistest veendumustest.

Kontakt:

Kriisirühma koordinaator Katri Aaslav-Tepandi
Sotsiaalministeeriumi vanemkaplan
+37256453144 /+3726269226
Katri.Aaslav-Tepandi@sm.ee <Katri.Aaslav-Tepandi@sm.ee>