Tallinn tegi ettepanekud viiruse leviku tõkestamiseks

Linnapea Mihhail Kõlvart saatis täna peaminister Jüri Ratasele COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks Tallinna linnavalitsuse ettepanekud, milleks on nii kahenädalase karantiini kehtestamine kõigile riskipiirkondadest saabuvatele inimestele ning õigusliku aluse loomine ürituste ärakeelamiseks ning kehtestada haridusasutustele üle Eesti ühtsed töökorralduse reeglid.

Mihhail Kõlvarti sõnul annab õigusruum kohalikule omavalitsusele väga piiratud võimalusi kehtestada tugevaid piiranguid viiruse leviku tõkestamiseks. Seetõttu tegi Mihhail Kõlvart ettepaneku kehtestada ühetaolised konkreetsed piirangud üle Eesti, et erinevad kohalikud omavalitsused ei peaks ükshaaval samu küsimusi lahendama. „Praeguses olukorras oodatakse kohalikelt omavalitsustelt konkreetseid samme, kuid õiguslikud alused käsitlevad pigem üksikuid tegevusi või siis puuduvad üldse,“ seisab kirjas peaministrile. 

Tallinn teeb Eesti suurima õhu- ja mereväravana ettepaneku kehtestada Eesti välispiiridel ajutine piirikontroll ning rakendada riskipiirkondadest saabuvate inimeste suhtes kahenädalast karantiini või anda võimalus koju pöörduda. 

„Teeme vabariigi valitsusele ettepaneku määratleda täpselt kriteeriumid, millised üritused tuleks ära jätta ja mis on selle õiguslik alus. Kohalikel omavalitsustel on võimalus ära jätta enda korraldatavad või planeeritavad üritused, kuid erasektori ja kodanikuühenduste korraldatavate konverentside, kontsertide ja teiste mitte avaliku ürituse luba vajavate ürituste osas puudub omavalitsusel õiguslik alus ürituse toimumist keelata,“ kirjutas Tallinna linnapea. 

Lisaks on välja toodud ettepanek töötada välja ja kehtestada ühtsed reeglid haridusasutuste töökorraldusele üle Eesti. „Koolide töö peab olema sünkroniseeritud ja õppekvaliteet tagatud, kuid omavalitsuste kaupa eraldi otsuseid tehes ei ole seda võimalik garanteerida,“ seisab pöördumises. 

Samuti tegi linnapea ettepaneku kaasata valitsuskomisjoni töösse Tallinna linnavalitsuse kui Eesti suurima ja koroonaviirusest kõige enam puudutatud omavalitsuse esindaja.

Enamus praeguseks tuvastatud koroonaviiruse saanud inimestest ja nende lähikontaktsed on tallinlased. Tallinna linna kriisikomisjon on samuti koroonaviiruse tõkestamise meetmeid arutanud ning omalt poolt mitmeid piiranguid ja meetmeid kehtestanud – alates linnasüsteemis töötavata inimeste lähetuste ja õppereiside ärajätmisest rangete desifintseerimisnõuete rakendamiseni ühistranspordis ja klientide teenindamisel. 

Vaata Tallinna meetmeid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks 

Tallinna abitelefon14410