märts 2020

Oluline info vähenenud töövõimega inimestele!

Kuu algus tähendab vähenenud töövõimega inimestele töövõimetoetuse väljamaksmist Töötukassa poolt. Osalise/puuduva töövõimega isikud said Töötukaasalt veebruari keskel teate, et 1. märtsist peab Töötukassa töövõimetoetusest kinni ainult ühe kohtutäituri akti. Töötukassa rõhutab, et arestimisakti sisu eest vastutab kohtutäitur ja seadusega lubatud piiridest kinnipidamist jälgib samuti kohtutäitur. Kohtutäituri ülesanne on enne arestimiskorralduse tegemist selgitada välja isiku sissetulekud, …

Oluline info vähenenud töövõimega inimestele! Read More »