Tänavu tõuseb vanaduspension keskmiselt 45 eurot

Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastamisele riikliku pensioni 2020.
aasta indeksi väärtuse kinnitamise eelnõu.

See tähendab, et 1. aprillist kasvavad pensionid
keskmiselt 8%. Koos erakorralise pensionite tõstmisega kasvab keskmine
vanaduspension 45 eurot
.

„Pensionite indekseerimise ja erakorralise tõstmisega suureneb keskmine
vanaduspension 45 euro võrra. See on vajalik, et parandada eakate heaolu
ning vähendada vanaduspensionäride vaesusriski. Pean õigeks, et koos
palgakasvuga tõusevad ka pensionid senisest kiiremas tempos. Loodan, et
valitsusel on võimalik jätkata pensionite täiendava tõstmisega ka
järgmistel aastatel,“ sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

Keskmine 44-aastase staažiga vanaduspension suureneb 45 euro võrra,
tänaselt 483 eurolt 528 euroni.

Pensioni baasosa on pärast indekseerimist eelnõu kohaselt 208,5 eurot ja
aastahinne 7,104 eurot. Pärast indekseerimist tõstetakse pensioni baasosa
erakorraliselt 7 euro võrra, mis tingib pensionide baasosa kasvu 208,5
eurolt 215,5 euroni. Sellega koos suurenevad täiendavalt riiklikud
pensionid, v.a rahvapension. 2020. aasta indeksi järgi ümberarvutatud
pensionid makstakse välja alates aprillist.

Eesti riik arvutab pensionid igal kevadel ümber, et hoida pensionid
tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Igale inimesele on arvutatud tema
eelnevast tööpanusest sõltuv individuaalne pension. Praegune pensionide
indekseerimise kord hakkas kehtima 12 aastat tagasi, 1. jaanuaril 2008, kui
indekseerimine seoti sotsiaalmaksu laekumisega varasemast suuremas mahus.

Pärast indeksi kinnitamist arvutab sotsiaalkindlustusamet uute väärtustega
ümber kõik riiklikud pensionid. Oma uut pensioni suurust saab inimene
alates 1. aprillist vaadata riigiportaalist 
eesti.ee (Pensioni, toetuste ja
hüvitiste vaatamine
<
https://www.eesti.ee/est/teenused/kodanik/toetused_ja_sotsiaalabi_1/teie_pension_toetused_ja_huvitised>
). Lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti infotelefonil 612 1360.

Lisaks pensionile arvutatakse ümber ka töövõimetoetuse päevamäär: 1.
aprillist on puuduva töövõime korral päevamäär 14,89 eurot ja
töövõimetoetus puuduva töövõime korral on 446,7 eurot kuus (2019. a 413
eur/kuus) osalise töövõimetoetuse suuruseks on 57% kehtivast päevamäärast,
keskmiselt 254,70 eurot kuus (2019a 235,8 eur/kuus) ning puuduva töövõime
korral 100% kehtivast päevamäärast (keskmiselt 446,70 eurot kuus).

Eelnõuga on võimalik tutvuda:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/61bdf598-bee2-41e0-80d8-315237f9d36d#K4kqTKZ3