EESTI PARALÜMPIAKOMITEE MEISTRIVÕISTLUSED KIIRMALES JA KIIRKABES toimuvad 11.01 Tallinna Puuetega Inimeste Kojas

EESTI PARALÜMPIAKOMITEE MEISTRIVÕISTLUSED KIIRMALES JA KIIRKABES

EELREGISTREERIMINE Kuni 07.jaanuarini aadressil info@paralympic.ee

AEG JA KOHT

1. Võistlused toimuvad laupäeval, 11.jaanuaril 2020 Tallinna Puuetega Inimeste Koja saalis, aadressil Endla 59, Tallinn.

2. Registreerimine kell 09.30 -10.00.

3. Maleturniiri algus kell 10.30.

4. Kabeturniiri algus kell 14.30.

KORRALDUS JA JUHTIMINE

1. Võistlused viib läbi Eesti Paralümpiakomitee, võistluste peakohtunik on Gert Elmaste.

2. Osaleda võivad kõikide puudeliikide esindajad.

3. Võistluste osavõtutasu on 5 (viis) eurot. Osavõtutasu palume maksta 09. jaanuariks 2020 Eesti Paralümpiakomitee arveldusarvele EE121010002019563005, selgitusse võistleja, ühingu, klubi vms nimi või nimed.

4. Tulenevalt võistluspäeva pikkusest pakutakse võistlejatele kerge lõunasöök ca kell 13 (peale maleturniiri lõppu).

VÕISTLUSTE SÜSTEEM JA REEGLID

1. KIIRMALES on mõlemale mängijale mõtlemisajaks 15 minutit partiile, millele lisandub 2 sekundit lisaaega sooritatud käigu eest.

2. KIIRKABES on mõlemale mängijale mõtlemisajaks 10 minutit partiile, millele lisandub 2 sekundit lisaaega sooritatud käigu eest.

3. Erandiks on täispime mängija, kes saab mõtlemisajaks +2 minutit, millele lisandub 2 sekundit lisaaega sooritatud käigu eest.

4. Mängija, kes ei saa puudest tulenevalt kabelaual ise nuppe liigutada või ta ei näe kellanäitu, võib kasutada abilist. Abiline tuleb mängijal endale ise kindlustada, korraldaja selle eest ei vastuta.

5. Planeeritakse mängida Šveitsi süsteemis. Voorude arv ja täpsem võistlussüsteem selgub peale võistlejate eelregistreerumist ning antakse võistlejatele teada 1 päev enne võistluspäeva.

6. Mehed ja naised mängivad ühisel turniiril, arvestust peetakse eraldi.

7. Paremusjärjestus selgitatakse kogutud punktide alusel. Selle võrdsuse korral on määravaks Buhholzi koefitsientide süsteem, millele järgneb modifitseeritud Buhholzi koefitsient (ilma tugevaima ja nõrgema mängijata).

AUTASUSTAMINE 1. I, II ja III koha medalid jagatakse välja juhul, kui tähtajaks on nõuetekohaselt registreerunud ja osalustasu tasunud vähemalt 5 osalejat. Kui registreerunud on 4 osalejat, jagatakse välja I ja II koha medalid. Kolme osaleja puhul jagatakse välja I koha medal. Kõik osalejad saavad diplomi.

EELREGISTREERIMINE Kuni 07.jaanuarini aadressil info@paralympic.ee