Tallinna Puuetega Koda tunnustas liikmeid ja tähistas puuetega inimeste päeva

Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatus tunnustas 16.detsembril tublisid liikmesorganisatsioone ja nende eestvedajaid.

Tänukirja pälvisid Hinno Puhm Tallinna ja Harjumaa Parkinsonihaiguse Seltsist, Jelena Pipper, Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühingust, Krista Ein, TPIK vabatahtlik kogemusnõustaja, Eve Kõlkar,Tallinna ja Harjumaa Kutsehaigete Ühingust, Riina Kruus, Tallinna Epilepsiaühendusest.

Abilinna Betina Beskina koos meeskonnaga andis edasi jõulutervituse ja tänas hea koostöö eest.

Juta Saarevet Õiguskantsleri Kantseleist andis ülevaate sotsiaalvaldkonna seadusandluse viimastest muudatustest ja planeeritavatest sammudest ja rääkis heast koostööst puuetega inimestega.

Pidulikku jõulumeeleolu aitas luua mõnus muusika ja maitsev kehakinnitus.