Puudega inimesel on õigus abile sõltumata elukohast

PRESSITEADE

2.12.2019

Rahvusvahelisel puuetega inimeste päeval juhib Eesti Puuetega Inimeste Koda
(EPIKoda) tähelepanu, et puuetega inimestele tuleb kindlustada võrdne ja
vajadustele vastav ligipääs sotsiaalkaitsele kõigis kohalikes
omavalitsustes (KOV).

EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm selgitab, et seaduse kohaselt
peab sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste ja sotsiaalabi andmist korraldama
inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne KOV. “On loomulik, et
inimene saab abi sealt, kus ta elab. Kuid täna puudub KOVides nii ühtne
puuetega inimeste abivajaduse hindamise metoodika kui ka järelevalve
teenuste sisu ja kvaliteedi üle,” avab Haukanõmm probleemi tausta.

Osad linnad ja vallad on suutnud ajaga sammu pidada, suurem osa kahjuks mitte, mistõttu
koheldakse puuetega inimesi ebavõrdselt. Kui inimesel on näiteks sügav
liikumispuue, vajab ta ühtmoodi abi nii Lihulas, Narvas kui Tallinnas,”
lisab Haukanõmm.

Haukanõmme sõnul tähendab puudega inimesele vajaliku abi kättesaadavus
lisaks vaesuse vähendamisele ka iseseisvamat ning väärikamat elu. Seetõttu
on oluline hinnata KOVidele suunatud ressursside piisavust vajaliku abi
osutamisel ning toetada omavalitsusi tarkade valikute tegemisel. On vaja ka
tõhusamat dialoogi puuetega inimeste organisatsioonide ja omavalitsuste
vahel.

Dialoogi suurendamiseks korraldab EPIKoda homme, 3. detsembril Raplas
rahvusvahelisele puuetega inimeste päevale pühendatud konverentsi “Elu kui
dokfilmis. Kes lavastab kohaliku tasandi sotsiaalkaitset?” Konverentsil
jagatakse KOVide häid praktikaid ning otsitakse parimaid
tulevikustsenaariume.

Lisainfo: Monika Haukanõmm, EPIKoja juhatuse esimees, telefon 5696 6326

Eesti Puuetega Inimeste Koda on sõltumatu ja professionaalne puudevaldkonna
poliitika ja ühiskonna arvamuse kujundaja. EPIKoda ühendab 48 puuetega
inimeste ja krooniliste haigete organisatsiooni. Lisainfo: www.epikoda.ee