Lõppes projekt “Tallinna Puuetega Inimeste Koja teadmised ühiskonda”

Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt (TPIK) on tellitud koolitusi, kuid nappis suutlikkust neid ellu viia. Töötasime välja elulised koolitused ja meil on nüüd rohkem oskusi teenuseid müüa:

 • kuidas arvestada puuetega inimestega
  • töökohal
  • teenindamisel
  • õppes
  • igapäevaelus
 • puudega lapse/noore iseseisvumine,
 • isikliku abistaja kasutamine,
 • ühiskonnas aktiivne roll.

Meie koolitajad on oma puudega kohanenud: saavutanud oma isiklikud ja professionaalsed eesmärgid. Nad juhivad oma puudeliigi ja abivahendite kompetentsikeskuseid – oskame praktilisi soovitusi anda:

 • liikumispuue
 • nägemispuue
 • kuulmispuue
 • ligipääsetavus
 • töökoha kohandamine
 • liikumisaktiivsus

Projekt aitas saavutada professionaalsemaid oskusi koolitusi ette valmistada, korraldada ja mõtestada. Jõustasime puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni, paranes finantsiline jätkusuutlikkus. Arengueksperdi rollis koolitaja Uku Visnapuu toetas süsteemselt projekti kavandamist ja osalejate õpet koolituste ja konsultatsioonidega.

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.