50+ MALE VÄLKTURNIIRIDE SARI KRISTIINE SÜGIS`2019

50+ Male välkturniiride sari Kristiine sügis 2019 Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuse hoovimajas (Endla 59)

Aeg ja koht Välkturniiride sarja korraldab Tallinna Maleklubi koostöös Paul Kerese nimelise Nõmme Maleklubiga. Võistlused viiakse läbi Tallinna Puuetega Inimeste Kojas (Endla 59, hoovis olev maja) igal esmaspäeval kell 17:30; registreerumine kuni kell 17.25. Võistlused toimuvad 23. sept, 30. sept, 7. okt, 14. okt, 21. okt, 28. okt, 4. nov, 11. nov, 18. nov, 25. nov, 2. dets, 9. dets ja 16. dets, (13 võistlust).

Osavõtjad Sarjas võivad osaleda kõik soovijad sünniaastaga 1969 ja vanemad. Eraldi arvestust peetakse veteranidele sünniaastaga 1939 ja vanemad (80+). Lisaks võivad osaleda kõik Puuetega Inimeste Koja liikmed sõltumata vanusest.

Osavõtumaks Igal turniiril on osavõtumaks 2 €. Võistlejatele reitinguga 2200 või enam on osavõtutasu 3 €. Kui turniiridel soovivad osaleda mängijaid, kelle sünniaasta on 1970 ja hiljem, siis neile on iga võistluse osamaks 4 € ning nad ei konkureeri rahalistele koondauhindadele. Puuetega inimesed (vastava tõendi alusel) on osavõtumaksust vabastatud.

Turniiride korraldus Kokku toimub ajavahemikul 23. september kuni 16. detsember 13 turniiri. Igal turniiril mängitakse 9 vooru ajakontrolliga 4 minutit partiile + igal käigul lisandub 2 sekundit. Võrdse tulemuse puhul kahe või enama maletaja vahel selgitatakse paremusjärjestus kärbitud Buchholzi järgi (ei arvestata nõrgemat tulemust), selle võrdsuse korral ei arvestada 2 nõrgemat tulemust, järgnevalt mustade malenditega mängitud partiide arv ja omavaheline kohtumine. Sarja koondarvestuse selgitamisel liidetakse 9 parema mängitud turniiride partiipunktid. Koondarvestuses võrdse tulemuse puhul arvestatakse üksikturniiri parimat tulemust, vajadusel parimaid tulemusi. Koondarvestuses osalevad kõik võistlejad, sõltumata mängitud turniiride arvust.

Autasustamine 100% turniiridel laekunud osavõtumaksudest läheb auhinnafondi (garanteeritud koondauhinnad on vähemalt 500€ väärtuses). Sarja koondauhinnad on järgmised: I koht – 23%; II koht – 20%; III koht – 18%; 4.koht – 14%; 5.koht – 10%; 6.koht – 8%. Sarja eriauhinnad on järgmises väärtuses: a) vanuses 80+ 1. koht – 20€; b) parim reitinguga kuni 1900 – 20€; c) kõige rohkem turniire kaasa mänginud osalejale – 20€ (mitme osaleja korral läheb auhind jagamisele aga mitte vähem kui 7 €); d) esemelised auhinnad kuni kahele alla 50-aastasele osalejale, kui nad mängivad sarjas kaasa üle 50% turniiridest. Ükski võistleja ei saa koondarvestuses rahalises väärtuses üle ühe auhinna.

Üldist Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri peakohtunik koos turniiri vanemaga. Võistlussarja peakohtunik on FA Hendrik Olde ning sarja turniiri vanem on Mati Poom. Kõik võistlejad peavad järgima ausa mängu põhimõtteid ning nn „kokkuleppe-tulemuste“ puhul on korraldajal õigus võistleja eemaldada sarjast. 50+ välkturniiride sarja „KRISTIINE SÜGIS“ toetab Kristiine Linnaosa Valitsus ning koostööpartneriks on Tallinna Puuetega Inimeste Koda