Tallinna linnavalitsus kehtestas sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrad käesoleva aasta teiseks poolaastaks.

2016. aastast kehtib uus sotsiaalhoolekande seadus, mis paneb kohalikule omavalitsustele kohustuse hinnata isiku abivajadust. Seaduse alusel kehtestatud sotsiaaltransporditeenuse korra kohaselt hindab linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond teenuse taotlejate abivajadust ja teeb otsuse teenuse saamiseks. Taksoveoteenust pakutakse sügava nägemispuudega või sügava või raske liikumispuudega isikutele, kes liiguvad väljaspool kodu ratastoolis või käimisraamiga. Juhuveoteenuse tasuta sõidukordadele lisaks sätestab eelnõu osaliselt tasuliste sõidukordade arvu ja omaosalustasu suuruse.

Abilinnapea Betina Beškina sõnul soovib linn muuta sotsiaaltransporditeenuse kasutamise määrasid, et tagada puuetega inimestele parem ja mugavam transporditeenuse kättesaadavus ning laiendada abivajajate võimalusi transporditeenustele. „Tallinna linn katab need kulud, mis kaasnevad sotsiaaltransporditeenuse korra muudatustega ratastooliga kohandatud sõiduki kasutamisel,“ märkis Beškina. „Sõltumata sellest, kas teenuse kasutaja kasutab liikumise abivahendi vedamiseks kohandatud või tavasõidukit, kehtestatakse linnaeelarve vahenditest tasutava maksumuse limiit ja omaosalustasu ühes suuruses. Taksoveoteenuse kasutamisel on linnaeelarve vahenditest tasutav maksumus kõigi kasutaja kohta kalendrikuus 190 eurot ning omaosalustasu on üks neljandik teenuse igakordsest maksumusest.“

Tallinna linna partnerina taksoveoteenuse osutamisel jätkab 1. juulist AS Tulika Takso, kes võitis teenuse ostmiseks korraldatud riigihanke ning kellega linn on sõlminud taksoveoteenuse osutamise lepingu kuni 30. juunini 2024. Tulika Takso võtab alates oktoobrist kasutusele ka uued kohandatud sõidukid, mis tõstab teenuse kvaliteeti veelgi.

Tajudes teenuse vajadust, suurendab linn teisel poolaastal ehk 1. juulist kuni 31. detsembrini pakutavate juhuveoteenuse mahtu. „Oleme jõudnud lahenduseni, et suurendame juhuveoteenuste mahtu, et eelmainitud teenust saaksid kasutada ka need abivajajad, kes ei saa määruse mõistes taksoveoteenust kasutada,“ selgitas Beškina. „Teisel poolaastal saab juhuveoteenuse puhul isik kasutada Tallinnas kuus tasuta sõitu poolaastas, mille puhul saab teenuse kasutaja ise valida, kas jagab need võrdselt kalendrikuude vahel või kasutab ühes kuus. Seega tõuseb tasuta sõitude arv võrreldes eelmise aastaga kümnelt sõidult kaheteistkümne sõiduni aastas. Uue lahendusena pakume alates 1. juulist ka juhuveoteenuse kasutajatele lisaks neli osaliselt tasulist sõidukorda kasutaja kohta kalendrikuus. See teeb teises poolaastas kokku 24 sõidukorda, mille puhul maksab isik ühe sõidu eest omaosalusena 2 eurot.“

Erinevalt tasuta sõidukordadest tuleb neli osaliselt tasulist sõitu ära kasutada jooksval kalendrikuul, kasutamata kordi järgmistesse kalendrikuudesse üle kanda ei saa. Juhuveoteenuse kasutamiseks tuleb kasutajal tellida sõit ette vähemalt viis tööpäeva.

Juhuveoteenuse kasutamisel Tallinna linnast mujale Eestis asuvasse sihtkohta või teise omavalitsusse ning sealt tagasi sõitmisel kehtestatakse maksimaalselt kaks osaliselt tasulist sõidukorda poolaastas kasutaja kohta, omaosalustasuga 13 senti kilomeetri eest.

Selle aasta linnaeelarves on sotsiaaltransporditeenusele ette nähtud 1 529 420 eurot.

Allikas:
https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinn-laiendab-abivajajatele-sotsiaaltransporditeenuste-voimalusi