Strateegia “Eesti 2035” seminar 7. juunil Tallinnas

7. juunil toimub „Eesti 2035“ strateegia seminar, kus kõigil on võimalik kaasa rääkida.

Strateegia „Eesti 2035“ koostamise protsess koosneb paljudest suurematest ja väiksematest üritustest.

Seminaridele kutsutakse kõiki “Eesti 2035” strateegiast huvitatuid, et arutada ja täiendada üle-riigilise arvamuskorje ning ekspertide arvamuse baasil sõnastatud Eesti pikaajalisi strateegilisi sihte. Samuti analüüsime ja arendame seminaridel edasi sihtide saavutamiseks vajalikke lahendusi ning reforme.

7.06. Tallinnas Lauluväljaku 2. korruse saalis (Narva mnt 95, Tallinn) kl 9.30-13.00

Tallinnas toimuval seminaril on vajadusel olemas ka viipekeele tõlge.

Registreeri siin: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAYdGvkaPDcmPFpC4Krg9Py5TQbgRkwEg11N0Ts75wTrskWw/viewform

Lisainfo: https://www.riigikantselei.ee/et/valitsuse-toetamine/strateegia-eesti-2035/strateegia-eesti-2035-jargmised-uritused