Lugupeetud puuetega inimeste taksoteenuse kasutaja

1. jaanuaril 2019 jõustub Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määrus nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“ ning muutub puuetega inimeste taksoteenuse senine korraldus. Viidatud määruse kohaselt on õigus saada taksoteenust vähemalt kolmeaastasel raske või sügava puudega tallinlasel, kellel puudub täielikult nägemisfunktsioon või kes kasutab liikumisfunktsiooni kõrvalekalde tõttu väljaspool kodu liikumiseks ratastooli, käimislauda, käimistooli või käru ja kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist.

Teie õigus kasutada puuetega inimeste taksoteenust kehtib kuni 30. juunini 2019 ja taksoteenust on võimalik kasutada seni kehtinud tingimustel. Teenuse kasutamiseks Teile väljastatud magnetkaardi kehtivust pikendatakse sama ajani.

AS Tulika Takso teenust rahastatakse linnaeelarve vahenditest ühele isikule summas 29 eurot 50 senti kalendrikuus, teenuse kasutaja maksab igakordsest arvest ¼. Tellimine tel. 612 0030. Termaki Autopargi AS teenust rahastatakse linnaeelarve vahenditest ühele isikule 168 eurot kalendrikuus, teenuse kasutaja maksab teenuse igakordsel kasutamisel 1 euro sõidualustustasu ja 10 senti iga läbitud kilomeetri eest. Ette tellimine 12 tundi varem tel. 5356 7058.

Tallinna Linnavolikogu 07.09.2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord“  alusel taksoteenuse kasutamise õiguse saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus Teie rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale. Kirjalikus taotluses märgitakse teenusevajaduse põhjendus (asjaolud, miks Teil ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega) andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta jm. Taotluse lahendamisel hindab sotsiaalhoolekande osakond Teie abivajadust ja selgitab välja teenuse vajalikkuse.

Kirjaliku taotluse vormi leiate https://www.tallinn.ee/Teenus-Puuetega-inimeste-taksoteenus   või linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnast. Taotluse saab esitada ka elektroonselt Tallinna linna iseteeninduskeskkonnas https://iseteenindus.tallinn.ee/kasutaja/sisselogimine

Taksoteenuse ümberkorraldamisega seotud küsimustele vastab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti vanemspetsialist Tiia Tiik telefonil 645 7465 ja e-posti aadressil tiia.tiik@tallinnlv.ee, vastuvõtul Paldiski mnt 48a Tallinnas esmaspäeviti kell 15.00-18.00 ja neljapäeviti kell 10.00-12.00 ja 14.00-16.00.

Linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade asukohad ja telefoninumbrid:

Haabersti Linnaosa Valitsus – Ehitajate tee 109a, 13514 Tallinn;  telefon 640 4871

Tallinna Kesklinna Valitsus – Pärnu mnt 9, 10148 Tallinn; telefon  645 7848

Kristiine Linnaosa Valitsus – Tulika tn 33b, 10615 Tallinn; telefon 645 7146

Lasnamäe Linnaosa Valitsus – Pallasti tn 54, 11413 Tallinn; telefon 645 7771

Mustamäe Linnaosa Valitsus – A. H. Tammsaare tee 135, 12915 Tallinn; telefon 645 7561

Nõmme Linnaosa Valitsus – Valdeku tn 13, 11621 Tallinn; telefon 645 7399

Pirita Linnaosa Valitsus – Kloostri tee 6, 11911 Tallinn; telefon 645 7640

Põhja-Tallinna Valitsus – Kotzebue tn 2, 10412 Tallinn; telefon 645 7086

Lugupidamisega,

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet