Endla 59, 10615 Tallinn

Tallinna ligipääsetavusega seotud info koondub ühte internetikeskkonda

Tallinna Linnavolikogu otsusega osaleb Tallinn Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“, mille eesmärgiks on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte internetikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav.

Enne projekti käivitamist viidi läbi eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, näiteks Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti pimedate liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Käo Tugikeskus, Tallinna Vaimse Tervise keskus ja teised.

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on projektiga loodav infosüsteem väga vajalik, sest hetkel puudub ühine ligipääsetavust kajastav andmebaas elanikele. „Selle infosüsteemi peamine eesmärk on soodustada erinevatesse sihtrühmadesse kuuluvate inimeste liikuvust, sealhulgas eakad, puuetega inimesed ja lastega perekonnad, aga ka sise- ja välisturistid. Loodavas infosüsteemis hakatakse pakkuma teavet nii erinevate riigiametite- ja tervishoiuasutuste ligipääsetavuse kohta kui ka aktiivsete liikumisvõimaluste kohta, näiteks infot ratastooliga läbitavate matkaradade kohta,“ selgitas Beškina. „Infosüsteemi loomine toetab puuetega inimeste toimetulekut ja aktiivsust ning on suureks abiks neile, kes tulenevalt ajutisest tervisehäirest vms. võivad vajada oma igapäevaseks toimetulekuks ligipääsetavuse alast infot.“

Nii peaks infosüsteem võimaldama planeerida kaardirakenduses ligipääsetavat teekonda väli- ja sisetingimustes, mis võiks olla kasutajale ka virtuaalselt nähtav. Infosüsteemis avaldatakse infot üldkasutatavate ehitiste ja liikumisteede ligipääsetavuse kohta objekti põhiselt. Ühtlasi luuakse infosüsteemis võimalus anda tagasisidet liikumispiirangutest ja takistustest.

Ligipääsetavuse infosüsteem hakkab olema töövahend ligipääsetavuse hindamise ja analüüsimise jaoks. Lisaks saab süsteemis levitada ka ligipääsetavuse alaseid juhendeid ja infomaterjale, mis aitavad tõsta ehitiste arendajate, projekteerijate, sisedisainerite, ehitajate jt. ligipääsetavuse alaseid teadmisi.

Sihtgrupiks on enam kui 45 000 Tallinna elanikku. Juhul, kui projekt on edukas, siis saab süsteemi laiendada ka teistesse kohalikesse omavalitsustesse. Projekti kogueelarve on 333 600 eurot, millest välistoetus on 283 560 eurot ning Tallinna linna omafinantseering kokku 50 040  eurot. Projekti hoidjaks on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

Linnavolikogu otsuse „Osalemine Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine” ja volituste andmine Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti juhatajale“ poolt hääletas 45 volikogu liiget.