Tallinna ligipääsetavusega seotud info koondub ühte internetikeskkonda

Tallinna Linnavolikogu otsusega osaleb Tallinn Euroopa Regionaalarengu Fondi välisprojektis „Ligipääsetavuse infosüsteemi loomine“, mille eesmärgiks on koondada kogu ligipääsetavusega seotud informatsioon ühte internetikeskkonda, kus see oleks kasutajale kiirelt kättesaadav. Enne projekti käivitamist viidi läbi eeluuring, kus osalesid erinevate sihtgruppide esindajad, näiteks Eesti Vaegkuuljate Liit, Eesti pimedate liit, Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühing, Käo Tugikeskus, Tallinna Vaimse Tervise …

Tallinna ligipääsetavusega seotud info koondub ühte internetikeskkonda Read More »