Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena Liikva Päikesekodus

Kuna meiliserveri teenuse pakkujal Zone esinesid ajavahemikul 24.04.2019 kell 21.00 kuni 26.04.2019 kell 9.00 tõrked meilide edastamisel siis palun selles vahemikus mulle saadetud meilid saata uuesti.

Palun edastada see teade ka inimestele kellele jagasite eelmist meil.

Tere,

Mul on hea meel teatada võimalikust avanevast teenusest autismispektri häiretega- ning sobituvate puuetega inimestele.

SA Liikva Päikesekodu on teinud Sotsiaalminsteeriumile taotluse võimaldada ERF kaasfinantseeringu abil rajatavas Liikva Päikesekodus hakata pakkuma järgmisel aastal autismispektri häiretega inimestele lisaks kogukonnas elamise teenusele igapäevaelu toetamise teenust ehk päeva- ja nädalahoiu teenust (intervallhoid). Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuna on juhendatud 24h e. on vajadusel ööpäevaringne teenus ning seda on võimalik saada SKA poolt rahastatava teenusena kuni 21 ööpäeva kuus.

Vaata: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused, allpool: Erihoolekandeteenused ja sealt ”igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena (IET päeva- ja nädalahoid)”, PS! Mitte (IET autismispektrihäire).

Igapäevaelu toetamise teenus on autismispektri häiretega inimeste iseseisva elamise traditsioonide puudumisel loomupärane esimene samm erihoolekandeteenustega tutvumisel nii lapsevanemale, noorele teenusele tulijale kui ka teenuse osutajale.

Sotsiaalministeerium on andnud põhimõttelise nõusoleku Liikva Päikesekodus päeva- ja nädalahoiu teenuse osutamiseks kuid soovib näha esmalt puuetega inimeste huvi ja vajadust selle teenuse osas.

Et selline teenusevõimalus tekiks on vajalik SA Liikva Päikesekodul esitada Sotsiaalministeeriumile võimalike klientide kohta info, keda see teenus huvitab ja kellel võiks seda teenust vaja minna.

Kui te arvate et Teil võib olla huvi ja vajadus eeltoodud teenuste vastu siis palun anda sellest teada kuni 30.04.2019 meiliaadressil janno@autismifond.ee

Palun jagada seda infot ka Harjumaal elavatele autismispektri häiretega-, Downi sündroomiga- ning muude harvikhaigustega inimeste peredele, näiteks Teie lapse koolikaaslaste- või eeltoodud arenguerisustega sõprade vanematele, kelle laps saab 2019-2020 täisealiseks või on juba täna täna vanuses 18 – ca. 30 aastat.

SA Päikesekodu planeerib hakata osutama eeltoodud teenuseid ka venekeelsetele inimestele.

Parimate soovidega

Janno Kell

SA Liikva Päikesekodu

Projektijuht

5043172