Endla 59, 10615 Tallinn

Kursus aitab omandatud peaajukahjustusega inimesed tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne!

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Ootame viimase 5 aasta jooksul omandatud peaajukahjustusega inimesi osalema „Tahan Tööle“ kursusel, mille eesmärk on aidata nad tagasi tööturule või olla muul moel aktiivne.

Septembrist maini kestva kursuse jooksul aidatakse osalejal kohaneda omandatud ajukahjustusest tuleneva terviseseisundiga. Rühmategevuste ja individuaalsete teraapiate kaudu toetatakse eneseteadvuse tõusu, aidates teadvustada toimetulekupiiranguid ning vähendada nende mõju oma elukvaliteedile. Kursuse alguses koostatakse igale osalejale individuaalne tegevuskava ning moodustatakse meeskond, kes temaga tööle hakkab – tegevusterapeut, füsioterapeut, logopeed, loovterapeut ja psühholoog. Sotsiaaltöötajalt saab abi igapäevaküsimustes ning koos tööhõivespetsialistidega planeeritakse tööle saamise võimalusi.

Osaleda saavad tööealised inimesed, kes on viimase 5 aasta jooksul omandatud ajukahjustuse (trauma, insult, ajuhüpoksia, ajukasvaja jne) tõttu sunnitud jääma koju. Kodus on ta tegevuseta ja üksi ning ka lähedased muretsevad igapäevaselt, kuidas ta seal üksi hakkama saab. Siin on suureks abiks ja toeks Tahan Tööle kursus – osalemine erinevates teraapiates ja tundides aitavad tal paremini kohaneda oma olukorraga ning teadvustada toimetulekupiire.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus on kursust läbi viinud erineval kujul üle 10 aasta ning selle aja jooksul on avatud tööturule jõudnud või on muul moel aktiivsed 65% osalejatest. Nii kursusel osalejad kui nende lähedastelt on tulnud tagasiside, et kursusel teevad nad asju, millele nad varem ei mõelnud või kiire elutempot tõttu polnud aega tegeleda. Kursusel aga on turvalises ja rahulikus keskkonnas võimalik joonistada, maalida, teha keraamikat, puidutööd, loovliikumist jne. Nt loovliikumine sunnib välja tulema oma tavapärasest käitumismallist ning ühel hetkel muutuma kohvikannuks või mängima võrkpalli kilekottidega. See aitab osalejal hakata oma kehasse loovalt lähenema ning kombineerib enda jaoks sobivaid lähenemisi ja hakkama saamise viise.

Sihtrühm:  viimase 5 aasta jooksul omandatud peaajukahjustuse (nt trauma, insult, ajukasvaja jne) tõttu tööturult eemale jäänud inimestele.

Tegevused, mida kursuse jooksul tehakse:

  • Erinevad rühmategevused – kõikide rühmategevuste sisu on omavahel tihedalt seotud ja toetab terviklikult kliendi tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamist.
  • Individuaalsed rehabilitatsiooniteenused vastavalt kursusel osaleja individuaalse tegevuskava eesmärkidest ja hindamise käigus selgunud vajadusest.
  • Praktilised tegevused – lihttöö kaitstud töö töötoas, puidutöö ja vabatahtlik töö.
  • Huvitegevused Astangu keskuses või Tallinna linnas.
  • Praktika 3 nädalat.

Peamised kursusel käsitletavad teemad:

  • Kohanemine, elukvaliteedi erinevate aspektide määratlemine ja isiklike eesmärkide seadmine, terviseprobleem.
  • Suhted ja suhtlemine erinevates olukordades, tööalased suhted.
  • Enda tugevuste ja nõrkuste hindamine, arendamist vajavate oskuste väljaselgitamine ja käitumismustrite korrigeerimine, osalemine tasustamata töö.
  • Tööpraktika, siirdumine avatud tööturule või tööturuteenusele.

Kursusel on kohti kokku 6-8 inimesele ning osalemine on tasuta. Vastuvõtt kursusele toimub kuni 20. juunini, seejärel tulevad vestlused ja kursus ise algab septembris. Lisainfot kursusel osalemise kohta saab telefonil 687 7231 või e-posti teel info@astangu.ee.

Vaata ka kursuse videot.