Tegevuskeskuses toimus 26.03 Turvalisuse koolitus

Koolitus toimus projekti “Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmete turvaline elukeskkond” raames koostöös Politsei- ja Piirivalveametiga.

Teemadeks olid näiteks:
Politsei struktuur ja piirkonnad
Üldine turvalisus
Abi kutsumine ja info
Lähisuhtevägivald
Asjade kaitsmine ja pettused
Turvalisus kodus
Avalik kord
Ohud internetis sh veebikontsaablite tutvustus

Projekti rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust.