Eluruumide kohandamine meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“

Eluruumi kohandamise projekti eesmärk on Tallinna linna puuetega inimestele läbi eluruumi kohandamise tagada paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused ning suurendada iseseisvat toimetulekut, tagades läbi selle puuetega inimeste võrdsed võimalused ühiskonnaelus osalemisel.

Eluruumide kohandamine võimaldab puudega inimeste iseseisvat toimetulekut, vähendab hooldajate hoolduskoormust ja loob ebasobiva elukeskkonna tõttu tööturult eemal olijatele eeldused osaleda tööturul.

2019. a projekti tegevuste tulemusel kohandatakse Tallinna linnas 75 puudega inimese kodu nende erivajadustele vastavaks.

Taotluste vastuvõtuperiood on alates 4.märtsist kuni 2.aprillini 2019

Eluruumi kohandamise taotlemise kohta saate küsida lisainfot Anna Zolinilt telefonil 640 4329 või e-posti aadressil anna.zolin@tallinnlv.ee.

Lisainfo: https://www.tallinn.ee/est/Kodukohanduse-pilootprojekt-2?fbclid=IwAR0nkbd95_lQdLpkTeV6iNbiRSkkV2IWftCdRFn9MImJ6bFV9RUtTzjbGk0