28.01 toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja tuleohutuse koolitus

Projekti „Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmete turvaline elukeskkond“ raames toimus 28.01 tuleohutuse koolitus Tallinna Puuetega Inimeste Koja liikmesühingutele ja töötajatele.

Käsitletud teemadeks olid:

Teema 1. Tuleohutusalane teadlikkus

Teema 2. Evakuatsioon

Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

„Projekti rahastatakse kogukondliku turvalisuse maakondlikust toetusvoorust“