Eesti Pimemassööride Ühing kutsub vene keelt kõnelevaid puudega inimesi õppima massaaži eriala

Massaaži algkursus

Keel: vene keel

Maht 800 h.

toimumise aeg:07.02.-31.07.2019

EPMÜ Koolitus- ja Massaažikeskuse massaaži koolituse õppekava annab
vajalikud teadmised, oskused ja vilumused töötamiseks massöörina, mis on
kooskõlas kutsestandardiga.

Kursuse õpetajad:Aare Uustal, Aljona Säilev, Peter Hodulov,  Georg Vaher, Lilli gross, Jelena Parfjonova, Kristina Lahe Vader, ja Janne Jerva

Kursuse õpiväljund: Kursuse lõpetaja teeb klassikalist-, on-site tooli-, spordi-, aroomi- ja  hiina massaaži kasutades omandatud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi. Massaaži teostamisel tugineb eesmärgistatud massaažiseansi kavale, sealjuures arvestades kliendi vajadusi ja ootusi, näidlustusi ja vastunäidlustusi.

Kursuse ained:

Klassikaline massaaž 140 h. (praktiline eksam).

Anatoomia ja füsioloogia 120 . (eksam)

Sagedamini esinevad haigused 60h. (hindeline arvestus )

Kinesioloogia 16. (arvestus)

Kliendiseisundi hindamine, anamneesi kogumine 20h. (arvestus)

Lihaste- ja liigesliikuvuse testimine 40h. (hindeline arvestus)

Ravimiõpetus 20h. (arvestus)

On-site tooli massaaž 20h. (hindeline arvestus)

Idamaade filosoofia ja hiina massaaž 60h.( hindeline arvestus).

Spordimassaaž 40 h. (hhindeline arvestus)

Aroomiteraapia  24h.  (hindeline arvestus)

Laste massaaž 20h. (arvestus).

Lümfimassaaž 20 h. (arvestus)

Klienditeenindus- ja suhtlemispsühholoogia 20 h. (arvestus)

Erialane seadusandlus ja FIE-na toimimise põhialused 10 h. (arvestus)

Massaaži praktikum 160 h.

Kursusetöö 10h.

Kursuse lõpus väljastatakse õpilastele tunnistus eeldusel , et on sooritatud kõik eksamid ja arvestused ning esitatud lõputöö.

Kursuse eest  tasumiseks saab   taotleda toetust Eesti Töötukassalt või sotsiaalkindlustusametilt.

 Täpsem info telefonil 55 75 310 Janne jerva