Nõmme Vaegkuuljate Seltsi esimees Rein Järve sai aasta vabatahtliku tunnustuse

Tallinna Puuetega Inimeste Koja pikaaegne vabatahtlik ja liikmesorganisatsiooni Nõmme Vaegkuuljate Seltsi esimees Rein Järve sai Märka vabatahtliku tunnustuse!

Rein on vabatahtlikuna Koja tegevustesse panustanud juba üle 20 aasta. Lisaks sellele juhib Rein pikaajaliselt TPIK liikmesorganisatsiooni Nõmme Vaegkuuljate Seltsi. Rein aitab meelsasti Kojas erinevaid üritusi ette valmistada: näiteks ruume sättida, inimesi abistada ning panna tööle vaegkuuljatele mõeldud silmusvõimendi süsteem. Samuti juhendab Rein Koja Tegevuskeskuses lauatennise ringi. Ta on üsna tagasihoidlik, kuid tema aastatepikkune pühendumine on toonud positiivseid emotsioone ja rõõmu paljude inimeste ellu.

 

Loe uudist selle kohta, kes tunnustuse said: https://vabatahtlikud.ee/vabatahtlik-tegevus/tunnustamine/marka-vabatahtlikku-2018/