Kristiine Tegevuskeskuse terviseloeng Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses 6. detsembril

Kristiine Tegevuskeskus korraldab terviseloengu Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses (Endla 59):

Neljapäev 6. detsembril kell 13:00;

Ravimine on riskidega seotud tegevus ja võib juhtuda, et see ei kulge alati plaanipäraselt.

Loengus räägitakse:

– Kuidas aru saada, mis vahe on ravitüsistusel ja arstlikul veal;

– Kui tihti ravivigu Eesti meditsiinis esineb;

– Mida peab patsient tegema, kui ta kahtlustab, et tema tervis ei ole olnud parimates kätes.

Terviseloengu lektor on Kadri Tammepuu – Eesti Patsientide Liit.

Kõik on oodatud!

Info ürituste kohta telefonil 6512 702.

Vaata ka kodulehte http://kristiinetk.ee/paevategevuse-keskus/