Sotsiaalkindlustusamet muudab abivahendi kaardi taotlemise lihtsamaks

Sotsiaalkindlustusamet muutis alates 5. novembrist isikliku abivahendi kaardi ja selle duplikaadi saamise lihtsamaks. Kui varem pidi kaardi taotlemiseks tulema ameti klienditeenindusse kohale, siis nüüdsest on võimalik seda teha ameti kodulehel.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaalteenuste osakonna äriteenuste juht Helen Avarlaid: „Seni on olnud abivahendikaardi taotlemine meie klientide jaoks aeganõudev ja ebamugav protsess. Seetõttu oleme leidnud lahenduse, kuidas taotlusprotsessi lihtsustada. Tulevikus tahame viia kogu klienditeeninduse üle internetipõhisele iseteenindusele ning selleks teeme me täna palju pingutusi.“

Õigus abivahendi kaardile on inimesel, kellel on tuvastatud puue, töövõime langus või kes on saanud vanaduspensioniealiseks. Samuti neil, kes vajavad silma- või rinnaproteesi või kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist ning kes vajavad kuulmisabivahendit või heliülekandesüsteemi.

Riigipoolse soodustusega abivahendi soetamiseks on vaja abivahendeid müüvale või üürivale ettevõttele esitada abivahendi vajadust tuvastav tõend ning abivahendi kaart. Abivahendi vajadust tuvastavat tõendit saavad väljastada pere- või eriarstid ning tegevusterapeudid ja füsioterapeudid, kes töötavad rehabilitatsiooni või tervishoiuteenust osutavas asutuses. Samuti võib abivahendi vajadus olla märgitud rehabilitatsiooniplaanis. Puudeta lapsele on abivahendeid võimalik soetada jätkuvalt ainult eriarsti tõendi alusel.

Sotsiaalkindlustusameti kodulehel kaardi või selle duplikaadi taotluse vormi saab täita aadressil:http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/abivahendi_kaardi_taotlus

Sotsiaalkindlustusamet saadab abivahendi kaardi posti teel 3-5 päeva jooksul taotlejale koju. Seetõttu on taotlusesse väga oluline märkida  kontaktaadress, kuhu kaarti soovitakse saada.

Kes ei soovi isikliku abivahendi kaarti internetis taotleda, saab teha seda endiselt sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustes üle Eesti.

Lisainfot abivahendi kaardi taotlemise kohta vaata http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendi-vajajale 

 

Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalkindlustusamet-muudab-abivahendi-kaardi-taotlemise-lihtsamaks