Endla 59, 10615 Tallinn

Mustamäel valmis kortermaja erivajadusega inimestele

Reedel, 2. novembril kell 12 avatakse Kadaka tee 153a kinnistul erihooldekodu, milles hakatakse pakkuma ööpäevaringset erihoolekandeteenust kuni 24-le psüühilise erivajadusega täiskasvanule, kes on jagatud neljaks kuueliikmeliseks pereks.

„AS Hoolekandeteenused rajas Tallinnasse järjekordse erihooldekodu, kelle kasuks linn andis Kadaka tee 153a kinnisasjale hoonestusõiguse,“ sõnas abilinnapea Eha Võrk, kelle sõnul on Tallinna linn, AS Hoolekandeteenused ja sotsiaalministeerium sõlminud ühiste kavatsuste protokolli, mille eesmärgiks on tagada sujuv ja tõrgeteta koostöö psüühilise erivajadusega inimeste jaoks mõeldud teenusekohtade rajamiseks Tallinna linna territooriumile.

Ühiste kavatsuste protokolli kohaselt on kavas ajavahemikus 2015 – 2023 rajada ligikaudu 200 ööpäevaringse ja toetatud elamise teenusekohta, mis asuksid teenuseüksustes Tallinna erinevates piirkondades.

„Nii linna kui ka riigi jaoks on oluline, et saaksime kvaliteetseid erihoolekandeteenuseid psüühilise erivajadustega inimestele pakkuda ööpäevaringselt. Kui 2017. aastal oli pealinnas vaid 13 ööpäevaringse toetusega teenuskohta, siis selle aasta lõpuks on AS Hoolekandeteenused koostöös Tallinna linnaga rajanud juurde pealinna neli perekorteritega elamut ehk kokku 96 uut ööpäevaringse toetusega teenusekohta,” selgitas abilinnapea Tõnis Mölder. „Erihooldekodu teenuseid vajab paraku aasta-aastalt rohkem inimesi,“ lisas ta.

AS Hoolekandeteenused teenused direktori Liina Lanno sõnul on nad Tallinna linnaga teinud juba mitu aastat head koostööd erivajadustega inimeste elutingimuste parandamise nimel. „Tallinnas peab olema rohkem spetsiaalselt vaimupuudega ja psüühikahäiretega inimestele mõeldud teenusekohti, et inimesed ei peaks kolima vajaliku teenuse saamiseks oma kodukohast ja lähedastest eemale. See, et erivajadusega inimesed saavad elada kogukonnas oma pere ja sõprade läheduses ning teha võimetekohast tööd või siis õppida, on aga väga oluline ning toetab nende iseseisvust ja annab neile võimaluse panustada ühiskonda koos teistega,” sõnas Lanno ning lisas, et tunnustab Mustamäe halduskogu, kes toetas Kadaka teele erivajadustega inimestele kodu loomist.

Ühtlasi lahendati krundisisene liikluskorraldus, parkimine ning haljastus ja heakord. Projekti rahastati 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 15% ulatuses riigieelarvest.

Allikas: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Mustamael-valmis-kortermaja-erivajadusega-inimestele