Tallinna Puuetega Inimeste Koja korraldatud infopäev

„Puudega last kasvatava pere vajadused ja tugiteenused“

Leila Lahtvee tutvustas puudega laste vanemate seas läbi viidud uuringut “Elu erilise lapsega – toimetulek ja vajadused”, mille teostasid vabatahtlikult samuti puudega laste vanemad ise. Uuringuga on võimalik lähemalt tutvuda siit: https://www.epikoda.ee/…/Elu_erilise_lapsega_toimetulek_ja_…

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht, Ebeli Berkman tutvustas puudega lastele mõeldud tugiteenuseid ja tööd juhtumiplaani alusel.

Infopäeva modereeris Liikumispuuetega Laste Tugiühingu juht ja TPIK juhatuse liige Külli Urb.

Suur tänu infopäeva esinejatele ning kuulajatele, arutelu oli elav ja küsimusi esitati palju.