Tallinna linna arengukava koostamise ideekorje

Tallinna linnavalitsus avas oma kodulehel ideekorje, et anda kõigile võimalus kaasa rääkida Tallinna tuleviku
kavandamisel. Ideekorje on avatud 1. – 31. oktoobrini 2018.a. Osalema oodatakse kõiki, kellele Tallinna
tulevik ühel või teisel moel korda läheb.

Ideekorje jaoks on avatud veebikeskkond:
https://www.tallinn.ee/strateegia/ideekorje ja Facebooki grupp: „Tallinna arengukava 2021+“.

Julgustame kõiki oma mõtteid jagama.