Valminud on uuring “Elu erilise lapsega – toimetulek ja vajadused”

Puudega lapse vanemate algatusel teostati ajavahemikus 20. veebruar 2018 – 30. aprill 2018 puudega laste vanemate seas uuring “Elu erilise lapsega – toimetulek ja vajadused” eesmärgiga kaardistada praegune olukord puudega laste vanemate silme läbi.

Projekti meeskonda kuulusid vabatahtlikud puudega laste vanemad – Leila Lahtvee, Kaire Parts, Anne Pirn, Kristi Põldvee ja Ilona Reiljan.

Uuringu täistekstiga on võimalik tutvuda siin:

Elu erilise lapsega- toimetulek ja vajadused (uuringu kokkuvõte)

 

Mõned olulised tähelepanekud uuringust:
• 62% vastanud vanematest tunnevad, et on üksi, väsinud ja mures ning, et nad on riigi silmis vähetähtsad;
• 78% uuringule vastanud vanematest tunnistab, et puudega lapse hoolduskoormus on mõjutanud nende tervist. Neist 10% ütleb, et nende tervis on pöördumatult kahjustunud.
• Üle 90% puudega laste vanematest peavad lapsega käima eriarsti juures. Põhilised probleemid, millega puudega laste vanemad meditsiinisüsteemis on kokku puutunud: üleolev ja ebaprofessionaalne suhtumine (sh lapsevanemat süüdistav suhtumine); vale diagnoosi panemine; vale ravi määramine; pikk ooteaeg (järjekord) eriarsti juurde pääsemiseks.
• Lapsevanematel on probleeme puudega lapsele teenuste saamisel, kuna järjekorrad on pikad; teenuseid ei pakuta igal pool (tuleb sõita mitukümmend kilomeetrit teenuseni jõudmiseks) ja teenustele sõitmise transpordikulusid ei kompenseerita. Ebamõistlikult pikad järjekorrad on tekitanud olukorra, kus võimaluse korral kasutatakse tasulisi teenuseid, et lapsele vajalikku abi saada.
• 84% vanematest hindas, et info puudega lastele ja puudega inimestele suunatud teenuste, toetuste ja muu taolise kohta ei ole piisavalt kättesaadav ja arusaadav. Rohkem soovitakse saada infot ühest allikast ja kogemusnõustamise teenus võiks olla paremini kättesaadav.
• Samuti hinnati erinevate spetsialistide koostöö vajadust kõrgeks – 83% leiab, et spetsialistid võiksid teha rohkem koostööd ja olla vanematele abiks – praegu on liiga palju koormust vanemate õlul.
• 36% uuringule vastanud puudega laste vanematest hindavad oma toimetulekut raskeks
• Ligi 95% vanematest leiab, et laste puudetoetuse suurus ei ole piisav. 91% vastajatest väidab, et lapsele määratud puude toetus ei kata puudega lapsele tehtavaid kulutusi.
• 62% vanematest on kasutanud nõustamise, psühholoogi vmt teenust, mis aitab vanemal puudega lapsega ja sellega seonduvate muredega toime tulla.

 

Allikas: https://www.epikoda.ee/valminud-on-uuring-elu-erilise-lapsega-toimetulek-ja-vajadused/#more-11893