Tallinna linn parandab ühistranspordi ligipääsetavust

Tallinna Linnavalitsus andis ülevaate pealinna ligipääsetavuse arengusuundadest, millest selgub, et jõudsalt keskendutakse ühistranspordi ligipääsetavuse parandamisele.

Tallinna abilinnapea Tõnis Mölder ütles, et linna eesmärk on vahetada kõik ühissõidukid välja madalapõhjaliste sõidukite vastu. Seda tehakse etappide kaupa. „Möödunud aastal soetas Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts 30 uut diiselbussi, 20 diisel-elektrihübriidajamiga bussi ja 17 kasutatud bussi, kõik need on madalapõhjalised. Osaühingu MRP Linna Liinid teenindatavatel ühissõidukiliinidel alustas 2017. aastal tööd 11 uut lühikest MAN bussi, mis asendavad diiselbusse,“ märkis Mölder.

Abilinnapea sõnul renoveeriti 2017.-2018. a kokku 20 trammi ning aasta lõpuks on Tallinna ühissõidukite madalapõhjalise veeremi osakaal 87%, sealhulgas bussidest 92%, trollidest 100% ja trammidest 44%. „Kõigil Tallinna ühissõidukitel on sise- ja välitablood ning audiosüsteem. Ühissõidukid varustatakse ka vaegnägijatele ja eakatele sobivate tabloodega ning peatused varustatakse audiosüsteemiga,“ lausus Mölder.

„Oluline on, et ligipääsetavus oleks tagatud nii ühissõidukite peatustes, kõnniteedel kui ka ülekäiguradadel,“ sõnas Mölder, kelle sõnul on viimase kahe aasta jooksul paigaldatud 30sse ühissõidukipeatusesse reaalaja infotablood, enamus neist on varustatud ka vaegnägijatele mõeldud reaalaaja audiosüsteemiga.

Mölder lisas, et mõistagi peavad ka ühissõidukipeatused olema ligipääsetavad, selgelt tähistatud ning valgustatud. „Soovime luua ligipääsetavama ja takistuste vabama keskkonna erinevate vajadustega inimestele. Kaasava elukeskkonna põhimõtete järgimine on oluline ning ligipääsetavus peab olema tagatud kõigile, nii liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele aga ka väikelaste vanematele, eakatele ja teistelegi,“ lõpetas Mölder.

Allikas: https://www.tallinn.ee/est/Uudis-Tallinna-linn-parandab-uhistranspordi-ligipaasetavust