Inglise keele vestlusgrupp alustab kolmapäeval kell 16:00!

Inglise keele vestlusgrupp alustab sellel kolmapäeval Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses kell 16:00!

Vestlusringide eesmärgiks on arendada osalejate rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel.

Vestlusringi juhendab Frances Mae Daley.