Endla 59, 10615 Tallinn

Tallinna Puuetega Inimeste Koda alustas KÜSK toetusega majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekti

Tallinna Puuetega Inimeste Koda alustas septembrist projekti “Tallinna Puuetega Inimeste Koja teadmised ühiskonda”.

 

Tallinna Puuetega Inimeste Kojalt (TPIK) on tellitud koolitusi (ülikool, ettevõtte, kohalikud omavalitsused), ent siiani on nappinud suutlikkust neid ellu viia. Üksikuid koolitusi on viimase viie aasta jooksul tehtud, kuid suutlikkust pole süsteemselt välja arendatud. Projekti tegevuste kaudu:

  1. Hindame ühingu suutlikkust ja kaasatavate motivatsiooni projektis osaleda.
  2. Analüüsime praegusi kompetentse ja õpihuvi, sõlmime kokkulepped kõigi osapooltega.
  3. Kaardistame õppematerjale, hea praktika näiteid, loome sidemeid varem sarnaseid koolitusi ellu viinud koolitajate ja neid tellinud klientidega.
  4. Koostame kompetentsimudelid, õppekavad ja koolitusprogrammid ning testime neid ühingu sees.
  5. Koolitame koolituste korraldajad ja koolitajad ning käivitame kovisiooni professionaalse arengu toetamiseks.

 

Projekti tegevuste tulemusel on TPIK-s olemas oskused, et tõsta ühiskonna teadlikkust puuetega inimeste valdkonnast ning parandada läbi koolituste korraldamise organisatsiooni finantsilist jätkusuutlikkust. Projekt jõustab puuetega inimesi, liikmesühinguid ja katusorganisatsiooni: aitab ühiskonda sidustada, mõjub hästi liikmete eneseusule ja pakub neile ülekantavaid kompetentse. Projekti tegevuse tervikuna valmib koolituskava, mille abil saab hakata koolitusprogramme ellu viima.

 

Täpsem info: mihkel@tallinnakoda.ee