Omavalitsused hakkavad sotsiaaleluruume kaasajastama

13 kohalikku omavalitsust esitas SA KredExile taotluse üürimajade ehitamiseks ja renoveerimiseks. Kokku rahastatakse 10 hoones sotsiaaleluruumide kohandamist näiteks erivajadustega inimestele, eakatele või asenduskodust ellu astuvatele noortele. 

„Sotsiaaleluruumid võimaldavad näiteks asenduskodust ellu astuvatele noortele, erivajadustega inimestele, eakatele jt abivajajatele kvaliteetse eluaseme,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Samuti annab toetus hea võimaluse luua eakatele nn teenusmaju, kus nad saaksid üürida tavapärase hinnaga ökonoomseid ja hea ligipääsetavusega kortereid. Mõnes väiksemas omavalitsuses tegutsevad sellised teenusmajad juba praegu, näiteks Türil ja Imaveres.“

Sotsiaaleluruumide kohandamiseks laekus 8 taotlust – Tallinna linnast, Narva-Jõesuu linnast, Tartu linnast (2 hoone ehitamiseks), Rae vallast, Saku vallast, Haapsalu linnast ning 2 taotlust Tori vallast (3 hoone rekonstrueerimiseks).

Taotlusi sai KredExile esitada 15. augustini. Toetusel on kaks eesmärki: tagada mobiilsetele töötajatele senisest parem üüriruumide kättesaadavus ja soodustada täiendavate sotsiaaleluruumide rajamist. Kokku rahastatakse 20 hoone kohandamist – 10 sotsiaaleluruumidele ja 10 mobiilsetele töötajatele.

„Kohalike omavalitsuste esmatähtis ülesanne sotsiaalvaldkonnas on parandada oma piirkonna elanike iseseisvat toimetulekut ning ennetada toimetulekuraskuste süvenemist,“ ütles minister Iva. „Tunnustan kõiki neid omavalitsusi, kes kasutavad ära võimaluse pakkuda oma territooriumil elavatele abivajavatele inimestele veelgi paremaid teenuseid.“

Lisainfo:

Imaveres valmis 2011. aastal uus 12 korteriga elamu „Kodutare“, mis on mõeldud eakatele ja puuetega inimestele, kes ei vaja ööpäevaringset järelevalvet. Inimesed tasuvad üüri ja kommunaalmakseid. Päevasel ajal on „Kodutare“ elanikel võimalus tegeleda päevakeskuses pakutavate tegevustega (huviringides osalemine). Teenuseid, nt koduhooldust, sotsiaaltransporti, osutatakse vastavalt vajadusele.

Türis on sotsiaaleluruumid, milles osutatakse elanikele – peamiselt eakatele aga ka liikumispuudega inimestele üldiselt – ka tuge hooldajate, majaperenaise ja vajadusel isikliku abistaja teenusega. Igal elanikul on oma tuba ning võimalus valmistada toitu, lisaks on hoones saun, keldrikorrusel ühine võimlemisruum ning eakatele kohandatud pesuruum.  Majas elavad peamiselt eakad, kel omas kodus elamine on muutunud üle jõu käivaks. Kokku on majas 20 korterit.

 

Allikas: http://www.sotsiaalministeerium.ee/et/uudised/omavalitsused-hakkavad-sotsiaaleluruume-kaasajastama