Endla 59, 10615 Tallinn

Sotsiaalministeerium asub puudega lastega peredele mõeldud tugisüsteemi killustatust vähendama

Sotsiaalministeeriumi blogis on avaldatud uus postitus. Loe lähemalt: https://somblogi.wordpress.com/2018/07/19/sotsiaalministeerium-asub-puudega-lastega-peredele-moeldud-tugisusteemi-killustatust-vahendama/

 

Kevadel esitleti puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringut, mille eesmärgiks oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Kuidas uuringu tulemusi edaspidi rakendatakse puuetega laste tugisüsteemi tugevdamiseks, kirjutab laste ja perede osakonna peaspetsialist Gabriela Rooso.

 

Blogipostitusi võib meediaväljaannetes jagada ja avaldada, kui viitate allikale ja autorile.