Endla 59, 10615 Tallinn

Rehabilitatsioonimeeskondades töötavatele kogemusnõustajatele luuakse kvaliteetsem koolituskava

Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega kehtestatakse uuest aastast rehabilitatsioonimeeskonnas töötavatele kogemusnõustajatele uus koolituskava. Eesmärk on tagada nõustajate senisest põhjalikum ja sisukam ettevalmistus, mis tõstaks pakutava teenuse kvaliteeti.

 

Minister Iva hinnangul suurendab see koolitusel osaleja valmisolekut pärast koolitust nõustajana tööle asuda. „Koolituskava kaasajastamisega tagame, et rehabilitatsioonimeeskondadesse kuuluvad piisava ettevalmistusega spetsialistid, kes on võimelised pakkuma inimestele nende abivajadustele vastavat nõustamist,“ ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. „Lisaks mitmele uuele õppeainele tõstetakse ka praktika mahtu – see aitab paremini kinnistada omandatud teadmisi ja suurendada kogemusi, mis loob omakorda eeldused tulemuslikumaks tööks ja veelgi paremaks teenuseks.“

 

Kogemusnõustaja on spetsiaalse koolituse läbinud erivajadusega inimene. Praegu töötavad nõustajad ca 40 rehabilitatsioonimeeskonnas, kuigi teenusepakkujaid on ligi 120. Kogemusnõustajate Koja ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnangul on spetsialistide puudumine tingitud just nõustajate vähesest ettevalmistustest. Selleks, et teenuse kättesaadavus paraneks, tegid nad ettepaneku suurendada koolituse mahtu. Õppeainete mahu kasv annab samas kindluse, et tööle võetavad nõustajad omavad ka piisavaid teoreetilisi ja praktilisi teadmisi.

 

Seni oli praktika nõutav maht 42 tundi ja inimene läks praktikale teenuseosutaja juurde. Uue koolituskava kohaselt on praktika jagatud kaheks. Esimene osa on endiselt klassikaline praktika, mida juhendab teenuseosutaja ja selle maht on 30 tundi. Teine osa on koolitaja juhendatud praktika, mille maht on 26 tundi. Auditoorne töö on jagatud seitsmeks osaks, hõlmates sissejuhatust, nõustamise aluseid ja eetikat, nõustaja eneseteadlikkust ja eneserefleksiooni aluseid, isikliku taastumiskogemuse analüüsi, esmaseid nõustamisoskusi ning kriisinõustamise ja grupitöö aluseid, mille eesmärk on anda teoreetilised baasteadmised kogemusnõustaja ametist.

 

„Lisaks koolituskava kvaliteedi tõstmisele on ministeerium läbi Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse pakkunud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest koolitusi seni ca 100 inimesele,“ ütles minister Iva. „Koolitusi on plaanis pakkuda ka edaspidi.“

 

Plaanide kohaselt jõustub muudatus 1. jaanuarist 2019.