Sotsiaalkindlustusamet alustas eakate hooldusteenuste infokampaaniaga

Sotsiaalkindlustusamet alustas täna hooldusteenuste kvaliteeti ja inimeste õigusi tutvustava teavituskampaaniaga, mille eesmärgiks on informeerida Eesti inimesi nende õigustest hooldusteenuste saamisel.

 

Sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna nõuniku Kersti Kase sõnul teavitatakse kampaania raames inimesi nii tema enda kui tema lähedaste õigustest hooldusteenuse saamisel, aga ka sellest, kuidas peab toimuma sobiva abi osutamine ja korraldamine.

„Vesteldes hooldusteenusel olevate inimeste ja nende lähedastega saime aru, et teadlikkus eakatele suunatud teenuste osas on vähene. Sageli ei olnud inimesed teadlikud nende kodu lähedal pakutavatest teenustest,“ rääkis Kask.

Kase sõnul tuleb hooldusmurede korral infot ja abi küsida väga lähedalt – enda koduvallast või -linnast, kuid inimesed ei tea seda. „Abivajava inimese hooldusvajaduse määramiseks tuleb ühendust võtta oma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga, kes hindab abivajaduse ulatust ning soovitab sobilikku sotsiaalteenust. Selleks võib olla näiteks üldhooldusteenus, koduteenus, tugiisikuteenus, intervallhooldusteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus või mõni muu teenus,“ ütles Kask.

Sotsiaalteenuseid korraldavad kohalikud omavalitsused. Järelevalvet sotsiaalteenuste osutamise üle teostab selle aasta algusest sotsiaalkindlustusamet.

Kampaania raames saadab sotsiaalkindlustusamet 40+ aastastele eesti ja vene keelt kõnelevatele inimestele hooldusteenuse kvaliteeti ja inimeste õigusi tutvustava e-kirja. Infokiri selgitab inimestele lihtsalt ja arusaadavalt nende õigusi ja võimalusi.

Kampaaniat korraldab Sotsiaalkindlustusamet koostöös reklaamiagentuuriga La Ecwador. Kampaaniat rahastatakse ESF projekti „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ kaudu.

Lisainfot ja kampaania materjalid leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt, infot saab ka info@sotsiaalkindlustusamet.ee või üldhooldusteenuse infotelefonidelt 5344 3479, 5331 7881, kus inimesi nõustavad sotsiaalkindlustusameti kvaliteedi osakonna juristid.

 

Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/sotsiaalkindlustusamet-alustas-eakate-hooldusteenuste-infokampaaniaga