Tallinna linn otsib hoolduskoordinaatorit

Hoolduskoordinaator on lepinguline partner Järveotsa Perearstikeskusele ja Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale tagades pikaajaliste terviseprobleemidega ning nendega seotud hooldusvajadusega inimestele sujuva ülemineku tervishoiuteenustelt sotsiaalteenustele ja vastupidi.

 

Töö on projektipõhine perioodiks 01. august 2018 kuni 31. juuli 2019.

 

Hoolduskoordinaatori ülesanded:

 • Koondab kokku inimese vajaduste seniste hindamiste tulemused
 • Viib läbi InterRAI hindamisi
 • Koostab hindamistulemuste alusel inimesele individuaalse hooldus- ja tervishoiuteenuste plaani arvestades varasemalt koostatud plaane ja hindamisi
 • Korraldab inimese jõudmise talle planeeritud teenustele
 • Nõustab abivajavat inimest ja/või tema lähedasi plaanis kirjeldatu rakendamiseks.
 • Pärast plaani tegemist ja inimese sidumist vajalike teenustega annab juhtumikorraldusliku vastutuse üle perearstile, pereõele või sotsiaaltöötajale, kes olukorra muutumisel kaasavad protsessi uuesti hoolduskoordinaatori
 • Teeb neli korda aastas oma nimistus olevate inimeste olukorra seiret

 

Sobival kandidaadil on:

 • sotsiaaltöötaja või õenduse baasharidus
 • hea suhtlemisoskus ja empaatiavõime
 • eesti keele oskus kõrgtasemel; vene keele oskus suhtlustasandil ametialase sõnavara valdamisega
 • vajalike arvutiprogrammide kasutamise oskus

 

Omalt poolt pakume:

 • motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd
 • erialast täiendkoolitust
 • brutopalka 1 350 eurot kuus

 

CV koos motiveeritud sooviavalduse ja haridust tõendava dokumendi koopiaga palume esitada hiljemalt 06. juuliks 2018 aadressile sotsiaal@tallinnlv.ee. Täpsem info projekti ja tööülesannete kohta https://www.tallinn.ee/est/Hetkel-aktuaalne.

Küsimuste korral palun võtke ühendust e-posti aadressil aare.raudsepp@tallinnlv.ee või telefonil 645 7442.