„OPEN ACCESS“ – erivajadustega noorte kaasamine noorteprojektidesse

Kui Sinu organisatsiooni sihtgrupiks on erivajadustega noored ja sooviksid algust teha rahvusvaheliste noorteprojektidega Erasmus+ programmi raames aga endiselt on küsimusi rohkem, kui vastuseid, siis ootame Sind kandideerima rahvusvahelisele kontaktiseminarile „Open Access “.

“Open Access“ kohtumise eesmärk on partnerlussuhete loomine ning erivajadustega noorte kvaliteetsem kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse.

„Open Access“ kontaktiseminarile on oodatud osalema noorsootöötajad, noortejuhid ning projektide korraldajad, kes töötavad terviseprobleemidega noortega (noored, kellel on krooniline või raske haigus; noored, kellel on vaimse tervise häire; noored, kellel on puudest tingitud erivajadus).

Kontaktiseminari käigus õpitakse tundma erinevaid Erasmus+: Euroopa Noored võimalusi, tutvutakse Erasmus+ programmi kaasatuse tugimeetmetega, mis loovad osalemisvõimalusi noortele, kes igapäevaelus vajavad lisatuge. Kohtumise fookuses on eelkõige rahvusvahelise noortevahetuse arendamine kaasates erivajadustega noori ning koostöö alustamiseks koostööpartnerite leidmine.

Kohtumine toimub 12.-16. novembril 2018 Islandil, Reykjavikis.

Kandideerimise tähtaeg: 27. august 2018

Küsimuste korral võtke ühendust Kai Raku (kaasava noorsootöö projektijuht) kai.raku@archimedes.ee

Täpsem info: http://noored.ee/koolitused/rahvusvaheline/open-access-erivajadustega-noorte-kaasamine-noorteprojektidesse/