juuni 2018

Viru Haigla rajas Nõmmele eakate kodu

Viru Haigla avas neljapäeval Tallinnas aadressil Lõuna 50 uue 100-kohalise eakate kodu, mille peamine ülesanne on pakkuda väljaspool kodu osutatavat üldhooldusteenust. Tallinna abilinnapea Tõnis Mölderi sõnul on oluline pakkuda suurenenud mahus nii üldhooldus- kui ka õendusabiteenust, mille vajadus pealinnas on kasvav. „Järjekordade lühendamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks on kindlasti tähtis Tallinnasse kohti juurde luua. Möödunud aastal …

Viru Haigla rajas Nõmmele eakate kodu Read More »

Tallinna linn otsib hoolduskoordinaatorit

Hoolduskoordinaator on lepinguline partner Järveotsa Perearstikeskusele ja Haabersti Linnaosa Valitsuse sotsiaalhoolekande osakonnale tagades pikaajaliste terviseprobleemidega ning nendega seotud hooldusvajadusega inimestele sujuva ülemineku tervishoiuteenustelt sotsiaalteenustele ja vastupidi.   Töö on projektipõhine perioodiks 01. august 2018 kuni 31. juuli 2019.   Hoolduskoordinaatori ülesanded: Koondab kokku inimese vajaduste seniste hindamiste tulemused Viib läbi InterRAI hindamisi Koostab hindamistulemuste alusel …

Tallinna linn otsib hoolduskoordinaatorit Read More »

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi

1. juulist hakkab kehtima töölepingu seaduse muudatus, millega kehtestatakse kuni viie tööpäevane tasustatud hoolduspuhkus töötajale, kes on täisealise sügava puudega inimese lähedane või talle kohaliku omavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hoolduspuhkuse eesmärk on toetada hoolduskoormusega töötaja tööelus osalemist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks või hooldamise korraldamiseks. „Tegemist on täiesti uue puhkuseliigiga, kus …

Juulist saavad sügava puudega täisealiste inimeste hooldajad tasustatud lisapuhkepäevi Read More »

Sotsiaalkindlustusamet taastab 1. juulist abivahendi hüvitised lastele ja pensioniealistele

Sotsiaalkindlustusamet taastab alates 1. juulist hüvitised ka lastele ja vanaduspensioniealistele mõeldud abivahenditele, mille hüvitamine käesoleva aasta veebruaris peatati.   Sotsiaalkindlustusameti abivahendite valdkonna juht Berit Rohtjärve sõnul otsustati hüvitised taastada põhjusel, et aasta esimese viie kuu abivahendite eelarve kasutus on olnud ootuspärane ega anna põhjust karta eelarve puudujääki aasta lõpus. „See tähendab, et tõendi ja kehtiva isikliku …

Sotsiaalkindlustusamet taastab 1. juulist abivahendi hüvitised lastele ja pensioniealistele Read More »

Tallinna linn osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis

Tallinna linn on üks konkursi kaudu väljavalitud omavalitsustest, kes osaleb sotsiaalministeeriumi poolt algatatud projektis „Toetuse andmine hoolduse koordinatsiooni mudeli piloteerimiseks“. Üks pilootprojekti valitud kohalik omavalitsus saab riigieelarvelist toetust kuni 22 000 eurot ja seda ajavahemikuks 1. augustist 2018 kuni 31. juulini 2019.a. Konkursi rahaline kogumaht on kokku 132 000 eurot. Pilootprojekt on mõeldud Eesti pikaajalise …

Tallinna linn osaleb sotsiaalministeeriumi algatatud hoolduskoordinatsiooni pilootprojektis Read More »

Riik suunab erihoolekandeteenustesse 1,2 miljonit eurot

Riik suunab erihoolekandeteenustesse 1,2 miljonit eurot Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva allkirjastas määruse, millega suunatakse täiendavalt 1,2 miljonit eurot erihoolekandeteenustesse. Eesmärk on tõsta sellega teenuseosutajate võimekust pakkuda abivajajatele kvaliteetset ning jätkusuutlikku teenust. Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva sõnul on ootus, et teenuseosutajad kasutaksid täiendavaid vahendeid just töötasude suurendamiseks. „Meie partnerid ja ka teenuseosutajad ise on märkinud, et praeguste töötasude …

Riik suunab erihoolekandeteenustesse 1,2 miljonit eurot Read More »

Riigikogu kiitis heaks sügava puudega isiku lähedaste tasustatud lisapuhkuse

Riigikogu võttis tänasel istungil vastu seaduse, mis annab täisealise sügava puudega isiku töötavale lähedasele või määratud hooldajale õiguse saada viis tööpäeva tasustatud hoolduspuhkust aastas.   Tasustatud hoolduspuhkuse eesmärk on soodustada hoolduskoormusega töötaja tööelus püsimist, andes talle täiendavat vaba aega sügava puudega lähedase hooldamiseks, hooldamise korraldamiseks või arsti juures käimiseks.   Puhkust hakatakse hüvitama töötasu alammäära …

Riigikogu kiitis heaks sügava puudega isiku lähedaste tasustatud lisapuhkuse Read More »

„OPEN ACCESS“ – erivajadustega noorte kaasamine noorteprojektidesse

Kui Sinu organisatsiooni sihtgrupiks on erivajadustega noored ja sooviksid algust teha rahvusvaheliste noorteprojektidega Erasmus+ programmi raames aga endiselt on küsimusi rohkem, kui vastuseid, siis ootame Sind kandideerima rahvusvahelisele kontaktiseminarile „Open Access “. “Open Access“ kohtumise eesmärk on partnerlussuhete loomine ning erivajadustega noorte kvaliteetsem kaasamine rahvusvahelistesse projektidesse. „Open Access“ kontaktiseminarile on oodatud osalema noorsootöötajad, noortejuhid ning …

„OPEN ACCESS“ – erivajadustega noorte kaasamine noorteprojektidesse Read More »