MTÜ Põlvkondade Maja kutsub infopäevale

MTÜ Põlvkondade Maja kutsub 18 – 35 a. vaimupuudega noori ja nende pereliikmeid ning valdkonna spetsialiste infopäevale

18.juunil algusega kell 18.00
aadressil Karjamaa 18, Tallinn

Päevakavas:

• Ruumide ja osalemise võimaluste tutvustus igapäevaelu toetamise, toetatud elamise ja töötamise toetamise teenusel osalemiseks alates 1.oktoobrist 2018
Registreerumine infopäevale: info@pkmaja.ee
Täpsem info: +372 534 95644