Tugigrupp “Tegevusteraapia autismispektri häirega inimestele- mis? ja kuidas?”

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki tugigruppi, mille teema on “Tegevusteraapia autismispektri häirega inimestele- mis? ja kuidas?”
Tugigruppi juhib tegevusterapeut Grete Anton.
Toimumisaeg 16.mai kl. 18.00
Koht: Talllinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59.
Tugigrupi ajal on võimalik kasutada lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele. Lapsehoiuteenust pakutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides samaaegselt tugigrupi toimumise ajaga.
Soovist kasutada tugigrupi ajal lapsehoiuteenust palume teada anda 9. maiks.
Tugigrupi osalustasu on: liikmetele 3 eurot, mitteliikmetele 1.50 eurot