aprill 2018

Päeva- ja nädalahoiu teenus raske või sügava intellektipuudega isikutele (Merimetsa tee 1)

Eesmärk: Igapäevaelu toetamise teenuse pakkumine päeva- ja nädalahoiu vormis ööpäevaringse asutushoolduse alternatiivina võimaldab vähendada hooldust vajavate inimeste lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja ühiskonnaelus osalemist ning pakkuda hooldust vajavatele inimestele nende vajadustele vastavaid teenuseid. Sellega toetab riik kohalikke omavalitsusi nimetatud sihtrühmale ja nende peredele abi pakkumisega, et vähendada perede hoolduskoormust ning pakkuda inimestele nende vajadustele …

Päeva- ja nädalahoiu teenus raske või sügava intellektipuudega isikutele (Merimetsa tee 1) Read More »

Tugigrupp “Tegevusteraapia autismispektri häirega inimestele- mis? ja kuidas?”

Tallinna ja Harjumaa Autismiühing ootab kõiki tugigruppi, mille teema on “Tegevusteraapia autismispektri häirega inimestele- mis? ja kuidas?” Tugigruppi juhib tegevusterapeut Grete Anton. Toimumisaeg 16.mai kl. 18.00 Koht: Talllinna Puuetega Inimeste Koda, Endla 59. Tugigrupi ajal on võimalik kasutada lapsehoiuteenust autismispektri häirega lastele. Lapsehoiuteenust pakutakse Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides samaaegselt tugigrupi toimumise ajaga. Soovist kasutada …

Tugigrupp “Tegevusteraapia autismispektri häirega inimestele- mis? ja kuidas?” Read More »

Puudega inimeste poliitikale plaanitakse uuenduskuuri

Sotsiaalministeeriumis toimunud kohtumisel arutati erinevate huvigruppidega puudega inimeste poliitika põhimõtete ning hoolekandesüsteemi kaasajastamise võimalusi. Aasta lõpuks plaanib ministeerium esitada Vabariigi Valitsusele konkreetsed ettepanekud, kuidas kohandada erivajadustega inimeste hoolekandepoliitikat. „Inimeste ootused sotsiaalkaitsele on muutunud: tugiteenused peavad olema kiiresti kättesaadavad ning pakutavad lahendused lähtuma võimalikult palju konkreetse abivajaja olukorrast. See seab meie keerulises demograafilises olukorras uued ootused …

Puudega inimeste poliitikale plaanitakse uuenduskuuri Read More »

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“.

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitleb täna, 1 märtsil kell 14.00 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. …

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraport „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. Read More »

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 19.-20. aprillil Invamessile!

Messi kahele päevale on kokku koondatud palju informatsiooni erinevatest teenustest ja toodetest, mis aitavad parandada puuetega inimeste igapäevast toimetulekut. Lisaks on võimalus tutvuda mitmete puuetega inimeste organisatsioonide tegevusega ning osaleda infotundides ja saada nõustamist. Invamess toimub Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses, Endla 59. Messi ajal tutvustatakse erinevaid abivahendeid, meditsiinitooteid, rehabilitatsiooniteenuseid jpm. Infotundide raames on võimalik tutvuda …

MTÜ Tallinna Puuetega Inimeste Koda kutsub 19.-20. aprillil Invamessile! Read More »

Alates 9. aprillist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist

Alates 9. aprillist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist. Taotluste esitamise periood on 09.04.2018 – 08.05.2018. Kohanduste tegemise periood kestab kuni 31.12.2018. Eluruum kohandatakse 50-le erivajadusega Tallinna elanikule.Taotlusi koos lisadokumentidega on võimalik perioodil 09.04.2018 – 08.05.2018 esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil  sotsiaal@tallinnlv.ee, posti teel Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti aadressil Paldiski mnt …

Alates 9. aprillist on erivajadusega Tallinna linna elanikel võimalik taotleda oma eluruumi kohandamist Read More »