märts 2018

Puudega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017

6. märtsil 2018 esitleti Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringut, mille eesmärk oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, samuti erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Tegemist on 2009. aastal läbiviidud sarnase uuringu kordusega, küsitlustööd viidi läbi 2017. aasta augustis ja septembris ning lapse eest peamiselt …

Puudega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017 Read More »

Uued igapäevaelu toetamise teenuse alaliigid

Alates 2018. aastast on lisandunud riikliku erihoolekandeteenuste raames pakutava igapäevaelu toetamise teenusele lisaks veel kaks teenuse alaliiki suuremat järelevalvet ja toetust vajavatele täisealistele: igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena ja igapäevaelu toetamise teenus autismispektriga raske või sügava intellektipuudega täisealisele. Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiuteenusena Teenuse eesmärgiks on: vähendada lähedaste hoolduskoormust, toetada nende töötamist ja …

Uued igapäevaelu toetamise teenuse alaliigid Read More »

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) esitleb täna, 1 märtsil kell 14.00 ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“. Eesti ratifitseeris konventsiooni 2012. a ja esitas esimese riikliku aruande ÜRO-le 2015. a. Kuna riigi aruanne keskendus õigusruumi analüüsile ega kajastanud niivõrd puuetega inimeste õiguste kaitse igapäevast praktikat konventsiooni täitmisel, koostas EPIKoda variraporti. EPIKoja …

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise variraportit „Puuetega inimeste eluolu Eestis“ Read More »