Juhtkoerte teenus

Alates 01.01.2018 on tööealistel raske või sügava nägemispuudega inimestel võimalik taotleda sotsiaalkindlustusameti kaudu iseseisva liikumise toetamiseks juhtkoera. Teenuse osutajaid on kaks – MTÜ Abikoerte Keskus ning SA Juht- ja Abikoerte Kool.

Juhtkoera kasutajaks saamiseks peab inimene esitama sotsiaalkindlustusametile taotluse (PDF) (1.21 MB, PDF). Koos taotlusega (PDF) (1.21 MB, PDF) tuleb esitada juhtkoera treeneri kinnituskiri (PDF) (291.62 KB, PDF) ning rehabilitatsiooniplaani olemasolul ka see. Dokumendid võib saata e-posti teel info@sotsiaalkindlustusamet.ee või tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.

Teenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. Tegemist on pilootprojektiga. Teenuse raames on võimalik taotleda juhtkoera vähemalt 12 nägemispuudega inimesel.

Allikas: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puudega-inimesele/juhtkoerte-teenus