Kirjutustõlkide koolituse teade

Koolitus on tasuta.
Lisainfo kirjutustolgid@gmail.com

Eesti Kirjutustõlkide Ühing (80423447) võitis hanke „Kirjutustõlkide koolituse ja viipekeeletõlkide täienduskoolituse korraldamine ja läbiviimine“ OSA I.

Koolitus toimub 2 korda kuus (v.a juulis) 2–3-päevaste sessioonidena 23.03 – 30.11 2018 Tallinnas. Koolitus on osalejatele tasuta.
Väljastpoolt Tallinna tulijatele hüvitatakse osaliselt ka kulutused ühistranspordile.
Grupi suurus on 10 inimest.
Koolituse maht on 780 akadeemilist tundi (auditoorne osa 164, praktika 16 ja iseseisev töö 600).
Tunnistus väljastatakse oktoobris 2018.

Kui soovid töötada eesti keele kirjutustõlgina vaegkuuljate ja kurtide kogukonnas ning sa
– omad vähemalt keskharidust,
– valdad väga hästi eesti keelt (nii kõnes kui kirjas vähemalt C2 tasemel),
– oskad hästi kasutada arvutit,
– trükid kiirusega vähemalt 200 tähemärki minutis
– oskad suhtlustasandil inglise keelt ning
– omad isiklikku arvutit või füüsilise klaviatuuriga tahvelarvutit
oled teretulnud kirjutustõlkide koolitusele.
Kasuks tuleb tõlkealase koolituse läbimine ja tõlkimiskogemus.