Alates 1. jaanuarist 2018 tõusis Tallinnas pensionilisa toetuse määr seniselt 76,70 eurolt 100 euroni

Pensionilisa makstakse vanadus- ja töövõimetuspensioni või töövõimetoetuse saajatele ning täisealistele rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanik vähemalt aasta enne toetuse taotlemise aasta 1. jaanuari ning on kantud riiklikku pensionikindlustuse registrisse.

Taotlemisõigus on kaks kuud (sünnikuule eelnev ja sünnikuu). Toetuse maksmise kord näeb ette, et toetust ei saa taotleda pensionile jäämise aastal. Avalduse peavad esitama ainult esmakordsed taotlejad.

Sotsiaal- ja Tervisehoiuameti koostööpartnerid pakuvad pensioniealistele Tallinna kodanikele ka mitmeid soodustusi. Näiteks saavad Tallinna eakad odavamalt prillid, ravimid, arvutiabi jms. Soodustuste kohta saab täpsemat informatsiooni Tallinna kodulehelt – http://www.tallinn.ee/Teenus-Pensionilisa-soodustused#menyy_osutaja_59881

Täpsem info pensionilisa kohta:

http://www.tallinn.ee/Teenus-Pensionilisa-maksmine