Inimõiguste Keskus avaldas aruande “Inimõigused Eestis 2016-2017”

Peatükk 14. kirjeldab lähemalt puuetega inimeste olukorda.Aruandega on võimalik lähemalt tutvuda siit: https://humanrights.ee/materjalid/inimoigused-eestis-2016-2017/