Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistas 3. oktoobril organisatsiooni 20. juubelit

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tähistab 2017. aastal oma kahekümnendat tegutsemisaastat. Ümmargusele juubelile pühendatud aruteluseminar kandis nime “Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide roll kodanikuühiskonnas”.

Avakõnedeks said sõna Tallinna Linnavalitsusest abilinnapea Merike Martinson ning Eesti Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.

Seejärel rääkisid Tallinna Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees, Tiiu Hermat ja tegevjuht, Mihkel Tõkke organisatsiooni minevikust ning vaatest tulevikku. Tiiu Hermat kasutas oma ettekandes sümbolitena kolme küünalt, mille värvid omasid kõik kindlat tähendust. Mihkel Tõkke tutvustas oma magistritööd “Puuetega inimeste esindusorganisatsioonide huvikaitse tegevused puuetega inimeste esindamisel Eestis”, et anda mõtteainet juubeliseminaril järgnenud aruteludeks.

Juubeliseminaril arutleti, millist rolli mängivad puuetega inimeste esindusorganisatsioonid nii oma liikmete esindamisel kui kodanikuühiskonnas üldiselt. Kuhu ühendused paigutuvad ja kuidas näevad ühenduste rolli erinevad partnerid? Mida tähendab olla katusorganisatsioon ja mida esindusorganisatsioon? Kuidas olla hea partner ja millist tuge on ühendustel vaja, et oma tegevustes kasvada ja oma tööd veelgi paremini teha? Kuidas kaasata organisatsioonide tegevusse noori? Kuidas oleme proovinud noori kaasata? Mis on töötanud ja mis mitte? Arvamust said avaldada  ning mõtteid jagada kõik osalejad.

Lisaks arutelule soovis Tallinna Puuetega Inimeste Koda pidulikul sündmusel tunnustada ka pikaaegseid koostööpartnereid. Tunnustatavate seas olid:

Tallinna Linnavalitsus

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Kristiine Linnaosa Valitsus

Eero Kaalep

Ulvi Tammer-Jäätes

Ants Leemets

MTÜ Eesti Erinoorsootöö Ühing

Riina Kruus

Rita Goruškina

Tiiu Kristjan

Tallinna Puuetega Inimeste Koda tänab kõiki juubeliseminaril osalejaid ning koostööpartnereid organisatsiooni kahekümne tegutsemisaasta jooksul!

Projekti rahastasid Tallinna Linnavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu ning rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.